نقش نیروی انسانی متخصص در مسیر رشد بیمه رازی انکار ناپذیر است

دکتر علی جباری در همایش سراسری مدیران ستادی و استانی شرکت بیمه رازی، دستاوردهای سال های 1400 و 1401 را به دلیل هم سویی  اهداف سهام داران، مدیران و کارکنان شرکت عنوان کرد و نقش نیروی انسانی متخصص در مسیر رشد بیمه رازی در کلیه ارکان شرکت را انکارناپذیر دانست.
نقش نیروی انسانی متخصص در مسیر رشد بیمه رازی انکار ناپذیر است
دیگران چه می خوانند:

نقش نیروی انسانی متخصص در مسیر رشد بیمه رازی انکار ناپذیر است

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟