کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات ناباروری بر اساس قانون موظف به عقد قرار داد با سازمان‌های بیمه گر پایه هستند

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات درمان ناباروری موظف به عقد قرارداد با سازمان‌های بیمه گر پایه هستند.
کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات ناباروری بر اساس قانون موظف به عقد قرار داد با سازمان‌های بیمه گر پایه هستند
دیگران چه می خوانند:

محمد مهدی ناصحی درگفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به خرید راهبردی و ضوابط بیمه ای خدمات درمان ناباروری توسط سازمان بیمه سلامت گفت: در ابتدا باید تاکید کرد افرادی که دچار سقط مکرر شده‌اند و بارداری موفق نداشته اند در گروه  ناباروری اولیه هستند.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به اینکه باید پرونده بیماران نشان‌دار شده جهت درمان ناباروری، در قالب پرونده بستری موقت ثبت و ارسال شود افزود: زوجین نابارور هر دو می‌بایست توسط سازمان بیمه‌گر مربوطه نشان‌دار شده و اسناد پذیرش شده به صورت جداگانه بر اساس نوع خدمات انجام شده ارسال شود.
وی با بیان اینکه زوجین نابارور فاقد هرگونه پوشش بیمه پایه، با آزمون وسع تحت پوشش بیمه‌ همگانی قرار گیرند تصریح کرد: کلیه مراکز درمانی و بیمارستان‌های ارائه دهنده خدمات درمان ناباروری موظف به عقد قرار داد با سازمان‌های بیمه گر پایه می‌باشند. همچنین تمدید پروانه این مراکز و بیمارستان‌ها منوط به عقد قرار داد با سازمان های بیمه‌گر پایه است

کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات ناباروری بر اساس قانون موظف به عقد قرار داد با سازمان‌های بیمه گر پایه هستند

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟