ببینید | صدای دلنشین لوله کش خوش قلب در عصر جدید | اجرای سوزناک و با حس در عصر جدید

دیشب در نیمه نهایی برنامه دیشب عصر جدید، سید وحید موسوی که یک لوله کش است، با صدای گرم و دلنشین خود و یک اجرای سوزناک سالن را در خود غرق کرد.
ببینید | صدای دلنشین لوله کش خوش قلب در عصر جدید | اجرای سوزناک و با حس در عصر جدید

به گزارش روابط گستر؛ در عصر جدید چهره هایی خاص با اجراها و استعدادهای خاص کشف می شوند. از برنامه عصر جدید که یک برنامه استعدادیابی است نیز همین انتظار می رود. دیشب در عصر جدید یک استعداد خوانندگی با صدایی دلنشین اجرا داشت که در ادامه با هم می بینیم.

ویدئوی اجرای سید وحید موسوی با صدایی س.زناک در عصر جدید را ببینیم.

دیگران چه می خوانند:

ببینید | صدای دلنشین لوله کش خوش قلب در عصر جدید | اجرای سوزناک و با حس در عصر جدید

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟