رئیس دفتر محمد خاتمی به دولت سیزدهم حمله کرد| کنایه سنگین به رئیسی با جمله معروف روحانی!

کنایه سنگین محمدعلی ابطحی رئیس دفتر محمد خاتمی به رئیسی با جمله معروف روحانی!
رئیس دفتر محمد خاتمی به دولت سیزدهم حمله کرد| کنایه سنگین به رئیسی با جمله معروف روحانی!

محمدعلی ابطحی رئیس دفتر محمد خاتمی در دولت اصلاحات از مسئولیت‌گریزی دولت رئیسی در قبال ضعف مدیریت و خدمت‌رسانی نامناسب به زائران ایرانیِ اربعین انتقاد کرد. محمدعلی ابطحی رئیس دفتر محمد خاتمی در دولت اصلاحات از مسئولیت‌گریزی دولت رئیسی در قبال ضعف مدیریت و خدمت‌رسانی نامناسب به زائران ایرانیِ اربعین انتقاد کرد.

ابطحی با اشاره به جمله معروف حسن روحانی، رئیس دولت تدبیر و امید با کنایه به رئیسی نوشت:

دیگران چه می خوانند:

مشکلات اربعین به عهده دولت عراق، مشکلات داخلی هم بر عهده دولت قبل. بقول دکتر روحانی علی برکت الله.

 

 

کنایه سنگین به رئیسی با جمله معروف روحانی!

 

منبع: برترین ها

رئیس دفتر محمد خاتمی به دولت سیزدهم حمله کرد| کنایه سنگین به رئیسی با جمله معروف روحانی!

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟