انعقاد تفاهم نامه همکاری میان بیمه سلامت و بهزیستی با هدف بهره مندی افراد دارای معلولیت از پوشش بیمه خدمات توان بخشی

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان بیمه سلامت و بهزیستی با هدف بهره مندی افراد دارای معلولیت از پوشش بیمه خدمات توان بخشی در سازمان بهزیستی کل کشور امضا شد.
انعقاد تفاهم نامه همکاری میان بیمه سلامت و بهزیستی با هدف بهره مندی افراد دارای معلولیت از پوشش بیمه خدمات توان بخشی
دیگران چه می خوانند:

به گزارش پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران، محمد مهدی ناصحی در نشست با رئیس سازمان بهزیستی با موضوع بهره مندی افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی از پوشش بیمه خدمات توان بخشی گفت: سازمان بیمه سلامت در همه ادوار از تمام توان و ظرفیت های خود جهت ارایه خدمات به مددجویان بهزیستی استفاده کرده و در این دوره نیز این مساله را مدنظر قرار داده است.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به اینکه برای نظام سلامت کشور توجه به خدمات توان بخشی از اهمیت بسزایی برخوردار است افزود: از ابتدای همکاری ها ارایه خدمات به مددجویان و افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی مورد توجه بوده و این مساله در بخش دولتی نیز مورد توجه بیشتری قرار دارد. خوشبختانه این نگاه در بیمه سلامت تقویت شده است.
وی تصریح کرد: از سال گذشته تفاهم نامه دیگری در این خصوص امضا شد، به دنبال آن بودیم که منابع جدیدی برای ارایه خدمات بهتر به مددجویان جذب کنیم، تا بتوانیم طبق تفاهم نامه جدید ارایه خدمات به معلولان با تعرفه مکان دریافت کننده خدمت انجام شود، خوشبختانه مقدمات این کار در سازمان بیمه سلامت فراهم شده و امیدواریم بتوان خدمات در این سطح را ارتقاء داد.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، نسبت به ایجاد بسترهای لازم در بیمه های تکمیلی برای خدمات دهی بهتر به معلولان تاکید کرد.
وی درپایان از معلولان واجد شرایط دریافت خدمت درخواست کرد به موسسات توان بخشی، کار درمانی و شنوایی سنجی مراجعه کنند تا منابع موجود را بهتر بتوان برای معلولان هزینه کرد.
گفتنی است قادری رئیس سازمان بهزیستی نیز در این نشست گفت: این تفاهم نامه دارای نقاط جاذبه بسیاری است که معلولان می توانند از آن استفاده کنند، بدون شک باید تلاش کنیم تا این خدمات ریشه دار شود.
وی تاکید کرد: ارایه 59 کد خدمتی ستاره دار به معلولان تحت پوشش بیمه باید مورد توجه قرار گیرد، ضمن اینکه باید بتوانیم در مسیر خدمات دهی تحت پوشش بیمه مکمل هم گام برداریم .

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان بیمه سلامت و بهزیستی با هدف بهره مندی افراد دارای معلولیت از پوشش بیمه خدمات توان بخشی

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟