تهدید زاکانی | زاکانی شهردار خودزن را تهدید کرد

سخنگوی شهرداری تهران از دستور شهردار تهران برای پیگیری دقیق و قاطع موضوع شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ خبر داد.
تهدید زاکانی | زاکانی شهردار خودزن را تهدید کرد

به گزارشروابط گستر: عبدالمطهر محمدخانی از دستور شهردار تهران آقای زاکانی برای پیگیری دقیق و قاطع موضوع شهردار ناحیه 3 منطقه 19 خبر داد و گفت: هرچند با توجه به جراحت وارده به آقای هاشمی، احتمال اولیه پزشکی قانونی خیلی عجیب به نظر می‌رسد، اما آقای زاکانی دستور پیگیری دقیق و قاطع موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی صادر کرد. سخنگوی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در صورت تأیید این نظریه، حتماً برخورد قاطعی با هرگونه بی‌صداقتی صورت خواهد گرفت.

دیگران چه می خوانند:

16 اردیبهشت‌ماه بود که سخنگوی شهرداری تهران از مجروح شدن شهردار ناحیه 3 منطقه 19 در هنگام مأموریت مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز خبر داد.

در پی این اتفاق، زاکانی از سید جواد هاشمی عیادت کرد و از پیگیری برخورد با عاملان این حادثه از طریق دادستانی تهران خبر داد؛ این در حالی است که با انتشار نامه‌ای که ادعا می‌شود مربوط به پزشکی قانونی است، در اصل ادعای مجروح شدن شهردار ناحیه 3 منطقه 19 در حین مأموریت تردید ایجاد شده‌است.

تهدید زاکانی | زاکانی شهردار خودزن را تهدید کرد

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟