چهارمین حراج حضوری سازمان اموال تملیکی برگزار می گردد

چهارمین حراج حضوری سال با حضور مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره، جمعی از خبرنگاران رسانه و مشتریان راس ساعت ١٠ صبح شنبه ٢٩ مرداد ماه در سالن جلسات دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار می گردد.
چهارمین حراج حضوری سازمان اموال تملیکی برگزار می گردد

به گزارش روابط عمومی سازمان اموال تملیکی؛ چهارمین حراج حضوری سال با حضور مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره، جمعی از خبرنگاران رسانه و مشتریان راس ساعت ١٠ صبح شنبه ٢٩ مرداد ماه در سالن جلسات دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار می گردد.

از شما بزرگواران رسانه جهت شرکت در این حراج دعوت  بعمل می آید.

دیگران چه می خوانند:

چهارمین حراج حضوری سازمان اموال تملیکی برگزار می گردد

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟