برگزاری آزمون استخدامی در شركت هاي پتروشیمی "آپادانا خلیج فارس" و "هنگام"

آزمون استخدامی رشته "آتش نشانی و راننده آتش نشان"با اولویت جذب نیروهای بومی از چهار شهرستان جنوبی استان بوشهر،در مجتمع هاي پتروشيمي آپاداناي خليج فارس و هنگام، برگزار شد.
برگزاری آزمون استخدامی در شركت هاي پتروشیمی "آپادانا خلیج فارس" و "هنگام"

به گزارش روابط عمومی شـركت صنـايع پتـروشيمي خليـج فـارس، اين آزمون با حضور رئیس برنامه ریزی و جذب نیروی انسانی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس،مدیران و کارشناسان ایمنی و آتش نشانی شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مدیران ایمنی و منابع انسانی و کارشناسان شرکت های پتروشیمی آپادانا خلیج فارس و هنگام، مدیران و نماینده واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه پارس جنوبی و آموزش شرکت ره آوران فنون پتروشیمی مجتمع پازارگاد برگزار شد.

دکتر عبدالي با اشاره به اينكه آزمون استخدامي در دو مرحله عملی (آمادگی جسمانی) و مصاحبه تخصصی برگزار شد گفت: در مرحله آمادگی جسمانی که 43 داوطلب و در هشت رشته با حضور ناظران، داوران و رقابت نزدیک و فشرده شرکت کنندگان داشتند، 24 نفر به مرحله بعد راه یافتند.
وي افزود:پس از مرحله اول، مصاحبه تخصصی، رفتاری و روان شناسی انجام شد.

دیگران چه می خوانند:

نفرات منتخب پس از بررسي آزمونها و انجام مراحل اداري انتخاب و مشغول به كار خواهند شد.

برگزاری آزمون استخدامی در شركت هاي پتروشیمی "آپادانا خلیج فارس" و "هنگام"

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟