از اهداف کمیته‌های سه گانه تا بسته‌های تشویقی برای مقاوم‌سازی

دبیر کارگروه افزایش تاب‌آوری سازه‌های تهران در برابر زلزله از دلایل تشکیل این کارگروه و کمیته‌های سه‌گانه برای آمادگی در برابر زلزله ۱۰۰ درصدی تهران با مشوق‌های برنامه‌ای خبر داد.
از اهداف کمیته‌های سه گانه تا بسته‌های تشویقی برای مقاوم‌سازی

به گزارش زینب زرین فر خبرنگار روابط گستر دبیر کارگروه افزایش تاب‌آوری شهر تهران در برابر زلزله، ادامه داد: از تحلیل خطر به تحلیل ریسک می‌رسیم که در کمیته سوم کارگروه این موضوع به صورت جامع پس از بررسی در قالب ارائه نرم‌افزار جامع شهر انجام می‌گیرد. مانیتورینگ احتمال فراگذشت زلزله‌ای که قرار است در تهران رخ بدهد و تحلیل‌های آن از برنامه‌های اصلی این کمیته در ارائه نرم‌افزار مربوطه است.

صالحی هدف طرح مانیتورینگ نرم‌افزاری در کمیته سوم این کارگروه را مدیریت سریع و صحیح در موقع حادث‌شدن زلزله و بحران‌ها با تغییرات کتاب‌نگاشت نرم‌افزاری در احتمالات دانست که تا حدود 2 سال دیگر برنامه‌جامع اقدام توسط کمیته‌های مربوطه آماده‌ خواهد شد.

دیگران چه می خوانند:

وی چشم‌انداز آتی این برنامه جامع اقدام را در گسترش فازهای اجرایی با همکاری مردم و مسئولین، به روز شدن برنامه نرم‌افزاری و گسترش یک احتمال 100درصدی عنوان کرد و گفت: وقوع زلزله در تهران امری قطعی و لازمه آن آمادگی داشتن در زمان حادث شدن است. برنامه به گونه‌ای تبیین شده است که پس از زمان سه ماهه کمیته ارزیابی از سال 1403 بسته‌های تشویقی مقاوم‌سازی آن ارائه خواهد شد.

امیرکیوان صالحی در پایان با اشاره به ساختمان جداگانه این کارگروه، گفت: موقعیت قرارگیری کارگروه در ساختمانی جداگانه خواهد بود که توسط مدیریت بحران شهری تهران تدارک و تحویل داده‌ شده است و کمیته‌ها با سرفصل‌های تعریف شده به سرعت فعالیت خود را از همین امروز آغاز کرده اند . کلیه خروجی‌های کارگروه به سرعت پس از رد شدن از فیلتر‌های اجرایی به دستورالعمل تبدیل خواهد شد.

وی نکته مهم این طرح را ایجاد یک نگاه فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی و در جهت جلوگیری و کاهش احتمالی خسارت یک بحران طبیعی در مسیر بقای جامعه بیان کرد که نیازمند همراهی کلیه ارکان، نهادها و مردم فارغ از مباحث سیاسی و اختلاف‌نظر ها برای حل چالش در نسل‌های بعدی است.

گفتنی است؛ سیدمحمد آقامیری رییس کمیته عمران و زیرساخت و ریاست کارگروه نیز با بیان اینکه این نشست دومین دوره از سلسله جلسات است، گفت: چهار جلسه گذشته تصمیم گرفته شد تا در سه کمیته این مباحث و موضوعات دنبال شود که پس از بررسی، ارزیابی و تحلیل‌های مربوطه در کمیته‌ها به تبیین یک برنامه اقدام جامع برای اجرا دست خواهیم یافت.

وی افزود:‌ طرح جامع تاب‌آوری شهر تهران در برابر زلزله دارای چند بخش بررسی و ارزیابی قبل از تبیین است که بخشی از آن مربوط به اساتید و متخصصان این حوزه در کمیته ها و بخشی دیگر از طریق برون‌سپاری به دست خواهد آمد. در حال حاضر مدیریت بحران در این حوزه به وزارت کشور واگذار شده است برای همین امر ابتدا باید طرح جامع آماده و سپس برای اقدام به دولت ارجاع شود که البته از نظر ما این واگذاری اشتباه بوده و بایستی از ابتدا به شهرداری این موضوع واگذار می‌شد.

از اهداف کمیته‌های سه گانه تا بسته‌های تشویقی برای مقاوم‌سازی

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟