کسب بیش از پنج هزار میلیارد ریال درآمد / رشد 196 درصدی تراز عملیاتی در مهترین بخش درآمدی

موسسه اعتباری ملل در پنج سر فصل اصلی درآمدی توانست 27 هزار و 762 میلیارد ریال درآمد کسب کند و همچنین هزینه های این بانک در سه سر فصل اصلی به 22 هزار و 503 میلیارد ریال رسید .
کسب بیش از پنج هزار میلیارد ریال درآمد / رشد 196 درصدی تراز عملیاتی در مهترین بخش درآمدی

موسسه اعتباری ملل در پنج سر فصل اصلی درآمدی توانست 27 هزار و 762 میلیارد ریال درآمد کسب کند و همچنین هزینه های این بانک در سه سر فصل اصلی به 22 هزار و 503 میلیارد ریال رسید که حاصل آن ثبت تراز درآمدی مثبت پنج هزار و 259 میلیارد ریال در سرفصل های اصلی درآمدی و هزینه ای است.

 

دیگران چه می خوانند:

 

 

 

کسب بیش از پنج هزار میلیارد ریال درآمد / رشد 196 درصدی تراز عملیاتی در مهترین بخش درآمدی

براساس تازه ترین گزارش ماهیانه موسسه اعتباری ملل منتهی به پایان تیرماه سال جاری در پنج بخش اصلی درآمدی شامل درآمدهای تسهیلاتی، سپرده گذاری، اوراق بدهی، سرمایه گذاری و کارمزد، 27 هزار و 762 میلیارد ریال درآمد محقق کرد و در بخش هزینه ها شامل هزینه سود سپرده های سرمایه گذاری، مالی و کارمزد هم 22 هزار و 503 میلیارد ریال هزینه کرد که حاصل تراز مثبت پنج هزار و 259 میلیارد ریال بود.

 

 

 

کسب بیش از پنج هزار میلیارد ریال درآمد / رشد 196 درصدی تراز عملیاتی در مهترین بخش درآمدی
در این دوره مهمترین بخش درآمدی بانک ها  و موسسات مالی یعنی درآمد حاصل از تسهیلات پرداختی برای این موسسه اعتباری ملل 26 هزار و 69 میلیارد ریال درآمد داشت و در مقابل سود اختصاص داده شده به سپرده ها 22 هزار و 472 میلیارد تومان هزینه داشته است که حاصل آن ثبت تراز مثبت سه هزار و 597 میلیارد ریال در این بخش بود که در مقایسه با دور مشابه سال گذشته نزدیک به 196 درصد رشد داشته است.


موسسه ملل در دومین بخش مهم درآمدی یعنی درآمد کارمزدی دراین دوره 224 میلیارد ریال درآمد کسب کرد و در مقابل 30 میلیارد ريال هزینه پرداخت کرد که حاصل آن ثبت تراز مثبت 194 میلیارد ریال بود.

مانده تسهیلات اعطایی این مو سسه به 307 هزار میلیارد ریال رسید که حاکی از رشد بیش از 36 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته است و در بخش حذب منابع توانست 27 درصد منابع خود را افزایش دهد و مانده سپرده ها به رقم 389 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

کسب بیش از پنج هزار میلیارد ریال درآمد / رشد 196 درصدی تراز عملیاتی در مهترین بخش درآمدی

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟